Portalen byggs om

Hej. Du försöker visst komma till portalen. Tyvärr så byggs den om för tillfället, så du kan inte slippa in dit.

Men vi har en lösning, en tillfällig portal, där du kan navigera helt som du gjorde i den gamla.

 

Till den tillfälliga portalen

Läs mera om detta

Vi beklagar för möjliga problem som detta har åstadkommit… Och vi meddelar genast när portalen är i bruk igen!